<Presentació
 
<Biografia literària
<Publicacions
<Recepció
<Cicle Euràsia
<L'escriptura contra la veu
<Exposició d'Euràsia
 
 
 
...Crèdits
 

> CRÈDITS GENERALS

- Idea i coordinació: Laura Borràs, Hermeneia-UOC

- Disseny i realització: Carles Lindín, Hermeneia-UOC

- Fragment de la foto de la pàgina principal (i altres que la comparteixen):
Anne-Hélène Suárez Girard (1998)

- Fragments de les fotos de les pàgines principals secundàries I/VI:
Xavier Sanfulgencio (2002)

- © d'imatges i textos: autors i beneficiaris legals

Darrera actualització: maig 2008

 

> CRÈDITS PER APARTATS

- Biografia literària

- Publicacions

- Recepció

- Cicle Euràsia-Transeurasia

- L'escriptura contra la veu

- Exposició d'Euràsia

- Pròrroga fins al 2008

 
[<<<<<<<<<<] - [>>>>>>>>>>]

Web realitzat per: