PARAULES: camps  1. camps de llances
  2. camps a través
  3. pels camps de cereal