PARAULES: flor  1. dels ametllers en flor
  2. a flor d'aigua i llum
  3. crua sal /nua flor /de neu