PARAULES: matí  1. el matí
  2. com boirina aquosa de matí
  3. matí: