PARAULES: nit  1. nit vaginal
  2. la nit
  3. de nit
  4. immensa nit la mort
  5. madona blanca de la nit
  6. depurant la nit
  7. faixa de la nit