PARAULES: roselles  1. espigues i roselles
  2. les innocents roselles