PARAULES: ru´nes  1. arrasades ru´nes
  2. ru´nes de molins