PARAULES: temps  1. en un temps sense límit
  2. dissolució en el temps