l'aurora es mostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           ardent i seductora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           cortesana oriental   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           encavalcant a l'horitzó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           l'erecció solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
           a tota brida

englishfranšaiscastellano