nuesa desclosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           com pètals oberts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           on l'aire es perfuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    
           distès assossec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
           nodrint un disturbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           d'efluvis carnals

englishfranšaiscastellano